Школи

 • Клуб „ Краезнание“

 • Клуб „ Дебати“

 • Клуб „ Магията на словото“

 • БДП

 • Клуб „ Млад еколог“

 • Клуб „ Цифрова фотография“

 • ИКТ- 1-4 клас

 • НТТ“ Вълшебна ножичка“

 • Кариерни консултанти

 • ДЮФА „НАШЕНЧЕТА” (Народен хор, Народен оркестър, Танцов състав, Школи по кавал, гайда, тамбура, гъдулка)

 • ДEТСКА ХОРОВА ФОРМАЦИЯ „ЗВЪНИКА”

 • ШКОЛА ПО КЕРАМИКА И ГРЪНЧАРСТВО

 • ШКОЛА ПО ЖИВОПИС И ГРАФИКА

 • ШКОЛА ПО ШАХМАТ

 • ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 • МОДЕРЕН БАЛЕТ (с такса)

 • МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

 • ШКОЛА ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО (с такса)

 • ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА

 • ШКОЛА ПО ГЕОГРАФИЯ/подготовка за матура/

 • ФАНФАРЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

 • ШКОЛА ПО АКОРДЕОН

 • ШКОЛА ПО САКСОФОН

Седмично разписание на школите по интереси: Седмично разписание