• ДЮФА „НАШЕНЧЕТА” (Народен хор, Народен оркестър, Танцов състав, Школи по кавал, гайда, тамбура, гъдулка)
 • ДEТСКА ХОРОВА ФОРМАЦИЯ „ЗВЪНИКА”
 • ШКОЛА ПО КЕРАМИКА И ГРЪНЧАРСТВО
 • ШКОЛА ПО ЖИВОПИС И ГРАФИКА
 • ШКОЛА ПО ШАХМАТ
 • ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 • МОДЕРЕН БАЛЕТ (с такса)
 • МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ
 • ШКОЛА ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО (с такса)
 • ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА
 • ШКОЛА ПО ГЕОГРАФИЯ/подготовка за матура/
 • ФАНФАРЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР
 • ШКОЛА ПО АКОРДЕОН
 • ШКОЛА ПО САКСОФОН
Седмично разписание на школите по интереси: Седмично разписание