ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ-ЦПЛР

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ-ЦРД

ДЕКЛАРАЦИЯ

РД-КМЕТ

РД-117-1

РД-117-2

РД-118-1

РД-118-2

УЧЕБЕН ПЛАН

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ГОДИШЕН ПЛАН

АЛГОРИТЪМ НА ТОРМОЗА

КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

ЗЗЛД

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

МЕХАНИЗЪМ НА ТОРМОЗА 2

ПЛАН НА ПС

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ПРАВИЛНИК ЗА БУОВТ 1

ПРАВИЛНИК ЗА БУОВТ 2

ПРАВИЛНИК ЗА ВТР

ПРАВИЛНИК ЗА ВТР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЦРД

СТРАТЕГИЯ 1

СТРАТЕГИЯ 2

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА