Начало

 О Б Щ И Н А   П Л Е В ЕН

 

ЦПЛР-ЦЕНТЪР  ЗА  РАБОТА С  ДЕЦА

Уважаеми родители, скъпи деца, през новата учебна 2018/2019 година ви предлагаме занимания в следните школи, клубове и художествено- творчески формации:  

 • ДЮФА  „НАШЕНЧЕТА” (Народен хор, Народен оркестър, Танцов състав, Школи по кавал, гайда, тамбура, гъдулка)

 • ДEТСКА ХОРОВА ФОРМАЦИЯ „ЗВЪНИКА”

 • ШКОЛА ПО КЕРАМИКА И ГРЪНЧАРСТВО

 • ШКОЛА ПО ЖИВОПИС И ГРАФИКА

 • ШКОЛА ПО ШАХМАТ

 • ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 • МОДЕРЕН БАЛЕТ И ХИП-ХОП

 • МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

 • ШКОЛА ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

 • ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА

 • ШКОЛА ПО ГЕОГРАФИЯ/подготовка за матура/

 • ФАНФАРЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

 • ШКОЛА ПО АКОРДЕОН

 • ЛЕТНИ ВАКАНЦИОННИ ДНИ ( Живопис, Летен пленер, Вълшебната ножичка, Интересна математика, Жива екологияНародни танциМодерен балет и хип-хопСцена на  талантите, ЛЕГО конструиране, пъзели, настолни игриШахмат, Спортно ориентиране, Тенис на маса )

Центърът предлага възможности за организиране и провеждане на училищни тържества, празници, общоградски детски празници, участие на творческите в училищни празници.

Всички дейности в Центъра за работа с деца са безплатни!!!

Информация на тел.:064/ 802 489; 0879/375 109; 0887216541